herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-01-31 09:53:49
UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych. redaktor 2007-01-31 09:53:29
UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-31 09:53:04
UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. redaktor 2007-01-31 09:52:42
UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-31 09:52:17
UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych. redaktor 2007-01-31 09:51:31
UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. redaktor 2007-01-31 09:51:20
Porządek obrad redaktor 2007-01-31 09:43:39
Sesja V - 02.02.2007 redaktor 2007-01-31 09:33:57
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-01-30 17:52:30
UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów. redaktor 2007-01-30 17:47:49
UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-01-30 17:47:05
UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych. redaktor 2007-01-30 17:45:20
UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:43:33
UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. redaktor 2007-01-30 17:42:33
UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:41:15
UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych. redaktor 2007-01-30 17:40:03
UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. redaktor 2007-01-30 17:38:09
UCHWAŁA Nr IV/22/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach  redaktor 2007-01-30 17:37:29
UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. redaktor 2007-01-30 17:35:46
UCHWAŁA NR IV/20/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. redaktor 2007-01-30 17:33:44
UCHWAŁA NR IV/19/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6, w miejscowości Stare Czarnowo najemcom. redaktor 2007-01-30 17:32:58
UCHWAŁA NR IV/18/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:31:49
UCHWAŁA NR IV/17/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:29:44
UCHWAŁA NR IV/16/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:28:37
UCHWAŁA NR IV/15/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:27:48
UCHWAŁA NR IV/14/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r. redaktor 2007-01-30 17:26:57
ROK 2007 V kadencja Rady Gminy redaktor 2007-01-30 17:26:04
Unieważnienie przetargu redaktor 2007-01-30 14:43:29
Porządek obrad redaktor 2007-01-29 12:36:56
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY redaktor 2007-01-24 14:48:39
Uchwała NR VII/018/2007 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17.01.2007. redaktor 2007-01-23 17:37:44
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-01-18 14:09:03
Zarządzenie Nr I/58/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r. redaktor 2007-01-18 14:07:13
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY redaktor 2007-01-18 11:50:07
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI GMINY redaktor 2007-01-18 11:48:51
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE redaktor 2007-01-15 15:30:36
Porządek obrad redaktor 2007-01-15 10:47:21
Sesja IV - 17.01.2007 redaktor 2007-01-15 10:46:38
ROK 2007 redaktor 2007-01-15 10:45:54