herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad redaktor 2008-03-25 08:20:03
Sesja XV - 28.03.2008 redaktor 2008-03-25 08:19:04
UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-03-19 14:55:27
UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. redaktor 2008-03-19 14:55:10
UCHWAŁA Nr XIV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-03-19 14:54:52
UCHWAŁA NR XIV/108/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI /76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. redaktor 2008-03-19 14:54:31
UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-03-19 14:53:52
UCHWAŁA NR XIV/106/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. redaktor 2008-03-19 14:53:31
UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-03-19 14:53:11
UCHWAŁA NR XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:52:57
UCHWAŁA NR XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:52:42
UCHWAŁA NR XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:52:24
UCHWAŁA NR XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:52:23
UCHWAŁA NR XIV/101/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:52:07
UCHWAŁA NR XIV/100/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:51:42
UCHWAŁA NR XIV/99/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin redaktor 2008-03-19 14:51:23
UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-03-19 14:31:44
UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. redaktor 2008-03-19 14:31:31
UCHWAŁA Nr XIV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2008-03-19 14:31:22
UCHWAŁA NR XIV/108/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI /76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. redaktor 2008-03-19 14:26:30
UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-03-19 14:26:20
UCHWAŁA NR XIV/106/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. redaktor 2008-03-19 14:26:12
UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. redaktor 2008-03-19 14:23:00
UCHWAŁA NR XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:22:46
UCHWAŁA NR XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. redaktor 2008-03-19 14:22:36
ROK 2008 V kadencja Rady Gminy redaktor 2008-03-19 14:22:04
ZARZĄDZENIE Nr II/2/2008 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Stare Czarnowo oraz zmian w składzie Komisji ds. dofinansowania dokształcania nauczycieli. redaktor 2008-03-17 08:02:14
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 redaktor 2008-03-05 15:12:26
OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno" redaktor 2008-02-27 14:20:31
OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno" redaktor 2008-02-27 12:52:34
OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno" redaktor 2008-02-27 12:52:13
OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno" redaktor 2008-02-27 12:51:52
OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno" redaktor 2008-02-27 12:49:11
Protokół z obrad redaktor 2008-02-27 08:40:21
Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska redaktor 2008-02-26 12:47:38
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych redaktor 2008-02-26 12:47:05
Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska redaktor 2008-02-26 12:45:31
Komisja Rewizyjna redaktor 2008-02-26 12:43:18
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego redaktor 2008-02-26 12:41:31
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2008-02-26 12:39:06