herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR I/45/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. redaktor 2006-12-06 12:11:33
UCHWAŁY RADY GMINY STARE CZARNOWO DOTYCZĄCE PODATKÓW 2007 redaktor 2006-12-06 08:20:10
ROK 2007 redaktor 2006-12-06 08:18:47
Projekt budżetu na rok 2007 redaktor 2006-12-05 14:43:38
Budżet rok 2007 redaktor 2006-12-05 14:41:09
Budżet rok 2006 - dokument usunięty redaktor 2006-12-05 14:41:00
Budżet rok 2006 - dokument usunięty redaktor 2006-12-05 14:40:56
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2006 redaktor 2006-12-05 14:39:21
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU GMINY STARE CZARNOWO - dokument usunięty redaktor 2006-12-05 14:37:39
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU GMINY STARE CZARNOWO - dokument usunięty redaktor 2006-12-05 14:35:34
Porządek obrad redaktor 2006-11-30 15:26:46
Porządek obrad redaktor 2006-11-30 15:26:18
Porządek obrad redaktor 2006-11-30 15:25:45
Sesja II - 04.12.2006 - dokument usunięty redaktor 2006-11-30 15:21:08
Sesja I - 24.11.2006 - dokument usunięty redaktor 2006-11-30 15:16:07
Wyniki wyborów Wójta Gminy Stare Czarnowo w dniu 2006-11-26 redaktor 2006-11-28 12:09:00
Informacja dotyczy przedłużenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 281 z dnia 20.10.2006 r. poz. 54510 redaktor 2006-11-20 12:59:14
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji redaktor 2006-11-20 12:58:25
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji redaktor 2006-11-20 12:57:31
Uchwała Gminna Komisja Wyborcza z Starym Czarnowie z dnia 12 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Stare Czarnowo w dniu 26 listopada 2006 r. redaktor 2006-11-16 09:15:58
Wyniki wyborów z dnia 12.11.2006r, redaktor 2006-11-14 15:37:13
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo redaktor 2006-11-09 10:18:09
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 06 października 2006 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego z powodu zgonu w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. redaktor 2006-11-09 10:17:25
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 06 października 2006 r. w sprawie rezygnacji z członka obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. redaktor 2006-11-09 10:16:20
Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 13 października 2006 r. redaktor 2006-11-08 10:38:39
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-11-07 15:12:43
ZARZĄDZENIE NR I/46/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-11-07 15:07:39
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcom. redaktor 2006-11-07 15:03:39
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym najemcom. redaktor 2006-11-07 15:03:05
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo redaktor 2006-11-07 12:11:15
Sesja XXXIX - 26.10.2006 - dokument usunięty redaktor 2006-11-07 12:10:11
Sesja XXXIX - 26.10.2006 - dokument usunięty redaktor 2006-11-07 12:09:31
Sesja XXXIX - 26.10.2006 redaktor 2006-11-07 12:09:26
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-11-02 14:40:27
UCHWAŁA NR XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-11-02 14:37:30
UCHWAŁA NR XXXIX/292/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-11-02 14:36:50
UCHWAŁA NR XXXIX/291/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007. redaktor 2006-11-02 14:35:57
UCHWAŁA NR XXXIX/290/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2007. redaktor 2006-11-02 14:35:06
UCHWAŁA NR XXXIX/289/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty targowej na 2007 r. redaktor 2006-11-02 14:34:17
UCHWAŁA NR XXXIX/288/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007. redaktor 2006-11-02 14:32:11