herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/281/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-10-17 18:34:01
UCHWAŁA NR XXXVIII/280/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. redaktor 2006-10-17 18:33:16
LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH (BEZ NADANYCH NUMERÓW) Administrator Serwisu 2006-10-17 15:23:08
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo redaktor 2006-10-17 11:26:28
Sesja XXXVIII - 13.10.2006 redaktor 2006-10-17 11:25:55
ZATRUDNIĘ PALACZA „CO” DO KOTŁOWNI W MIEJSCOWOŚCI GLINNA - dokument usunięty Administrator Serwisu 2006-10-13 12:39:29
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji Administrator Serwisu 2006-10-13 12:30:12
Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-10-10 13:35:25
Zarządzenie Nr I/41/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03.10.2006r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. redaktor 2006-10-10 13:31:27
ZARZĄDZENIE NR I/40/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r. redaktor 2006-10-10 13:28:46
ZARZĄDZENIE NR I/39/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r. redaktor 2006-10-10 13:28:05
Zarządzenie Nr I/41/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 03.10.2006r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. redaktor 2006-10-10 11:43:09
Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo redaktor 2006-10-10 08:32:04
Kazimierz Mendak redaktor 2006-10-10 08:28:34
INFORMACJA
O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STARYM CZARNOWIE
redaktor 2006-10-06 10:58:20
INFORMACJA
O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STARYM CZARNOWIE
redaktor 2006-10-06 10:57:42
INFORMACJA
O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STARYM CZARNOWIE
redaktor 2006-10-06 10:55:47
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Adaptację pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Kultury na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Starym Czarnowie. redaktor 2006-10-04 14:02:23
Informacja w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. redaktor 2006-09-26 10:44:40
Informacja w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. redaktor 2006-09-25 15:19:08
Urząd Gminy Stare Czarnowo przedstawia projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  redaktor 2006-09-25 14:05:14
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 września 2006 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-09-25 12:17:51
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 września 2006 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-09-25 12:04:21
Kalendarz wyborczy redaktor 2006-09-25 12:02:46
Kalendarz wyborczy redaktor 2006-09-25 12:01:56
Wybory Samorządowe 2006 redaktor 2006-09-25 11:58:10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
redaktor 2006-09-25 10:33:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II– ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole - działki nr 19/2 w Binowie. redaktor 2006-09-20 15:25:59
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – działki  nr 494/ 1 o powierzchni 2401 m2, położonej w miejscowości Stare Czarnowo. redaktor 2006-09-19 15:24:14
Protokół Nr XXXVI/06 z XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 3 lipca 2006 r. w sali Urzędu Gminy redaktor 2006-09-11 14:52:43
UCHWAŁA NR XXXVII/279/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności. redaktor 2006-09-11 09:41:05
UCHWAŁA NR XXXVII/278/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego  projektu Geopark ,,Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" redaktor 2006-09-11 09:40:28
UCHWAŁA NR XXXVII/277/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” redaktor 2006-09-11 09:39:45
UCHWAŁA NR XXXVII/276/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej. redaktor 2006-09-11 09:39:03
UCHWAŁA NR XXXVII/275/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w Kołbaczu. redaktor 2006-09-11 09:38:24
UCHWAŁA NR XXXVII/274/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości mieszkaniowych położonych w miejscowościach Kołbacz i Nieznań. redaktor 2006-09-11 09:37:49
UCHWAŁA NR XXXVII/273/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. redaktor 2006-09-11 09:37:14
UCHWAŁA NR XXXVII/272/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty. redaktor 2006-09-11 09:36:32
UCHWAŁA NR XXXVII/271/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty. redaktor 2006-09-11 09:35:50
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2006-09-11 09:34:47