Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/287/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXXIX/287/06

UCHWAŁA NR XXXIX/287/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745 ) i ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007r. na obszarze Gminy Stare Czarnowo w kwocie 30,00 zł za 1 dt.

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa. Inkasentami podatku rolnego od osób fizycznych są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 3. Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/225/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy  Stare Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-11-2006 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2006 14:29