Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/98/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2007-12-31 09:42
dokument UCHWAŁA NR XIII/97/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”. 2007-12-31 09:41
dokument UCHWAŁA NR XIII/96/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego”. 2007-12-31 09:25
dokument UCHWAŁA NR XIII/95/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego”. 2007-12-31 09:24
dokument UCHWAŁA NR XIII/94/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” 2007-12-31 09:23
dokument UCHWAŁA NR XIII/93/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie. 2007-12-31 09:23
dokument UCHWAŁA NR XIII/92/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. 2007-12-31 09:22
dokument UCHWAŁA NR XIII/91/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 2007-12-31 09:22
dokument UCHWAŁA NR XIII/90/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 2007-12-31 09:21
dokument UCHWAŁA NR XIII/89/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. 2007-12-31 09:20
dokument UCHWAŁA NR XIII/88/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo. 2007-12-31 09:19
dokument UCHWAŁA NR XIII/87/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo. 2007-12-31 09:18
dokument UCHWAŁA NR XIII/86/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-12-31 09:17
dokument UCHWAŁA NR XIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. 2007-12-31 09:15
dokument UCHWAŁA NR XII/84/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. 2007-11-29 11:45
dokument UCHWAŁA NR XII/83/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo. 2007-11-29 11:45
dokument UCHWAŁA NR XII/82/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy. 2007-11-09 13:04
dokument UCHWAŁA NR XII/81/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2007-11-09 13:04
dokument UCHWAŁA NR XII/80/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” 2007-11-09 13:01
dokument UCHWAŁA NR XII/79/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie 2007-11-09 13:01
dokument UCHWAŁA NR XII/78/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2007-11-09 13:00
dokument UCHWAŁA NR XII/77/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-09 12:59
dokument UCHWAŁA NR XII/76/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008. 2007-11-09 12:58
dokument UCHWAŁA NR XII/75/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. 2007-11-09 12:57
dokument UCHWAŁA NR XII/74/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r. 2007-11-09 12:55
dokument UCHWAŁA NR XII/73/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2007-11-09 12:55
dokument UCHWAŁA NR XII/72/07 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu, oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z jej realizacją. 2007-11-09 12:53
dokument UCHWAŁA NR XII/71/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-11-09 12:49
dokument UCHWAŁA NR XII/70/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-11-09 12:48
dokument UCHWAŁA NR XI/69/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2007-09-24 10:37
dokument UCHWAŁA NR XI/68/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Starym Czarnowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-09-24 10:37
dokument UCHWAŁA NR XI/67/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2007-09-24 10:36
dokument UCHWAŁA NR XI/66/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo. 2007-09-24 10:36
dokument UCHWAŁA NR XI/65/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. 2007-09-24 10:36
dokument UCHWAŁA NR XI/64/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 2007-09-24 10:36
dokument UCHWAŁA NR XI/63/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-09-24 10:36
dokument UCHWAŁA NR X/62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR X/61/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego. 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR X/60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR X/59/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR X/58/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR IX/57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. 2007-09-24 10:35
dokument UCHWAŁA NR IX/56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo. 2007-09-24 10:34
dokument UCHWAŁA NR IX/55/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu” 2007-08-07 10:32
dokument UCHWAŁA NR IX/54/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo 2007-08-07 10:31
dokument UCHWAŁA NR IX/53/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco” 2007-08-07 10:29
dokument UCHWAŁA NR IX/52/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie. 2007-08-07 10:24
dokument UCHWAŁA NR IX/51/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-08-07 10:23
dokument UCHWAŁA NR IX/50/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo. 2007-08-07 10:21
dokument UCHWAŁA NR VIII/49/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-05-07 14:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/48/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 2007-05-07 14:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/47/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Binowie. 2007-05-07 14:57
dokument UCHWAŁA NR VIII/46/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 2007-05-07 14:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo 2007-05-07 14:55
dokument UCHWAŁA NR VII/44/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-04-16 13:32
dokument UCHWAŁA NR VII/43/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Stare Czarnowo. 2007-04-16 13:32
dokument UCHWAŁA NR VI/42/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dobropole Gryfińskie. 2007-04-16 13:31
dokument UCHWAŁA NR VI/41/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo. 2007-04-16 13:29
dokument UCHWAŁA NR VI/40/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 2007-04-16 13:28
dokument UCHWAŁA NR VI/39/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 2007-04-16 13:25
dokument UCHWAŁA NR VI/38/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie kupna nieruchomości gruntowej. 2007-04-11 13:11
dokument UCHWAŁA NR VI/37/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-04-11 13:11
dokument UCHWAŁA NR V/36/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Glinnej,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-02-07 12:35
dokument UCHWAŁA NR V/35/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-02-07 12:34
dokument UCHWAŁA NR V/34/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2007-02-07 12:34
dokument UCHWAŁA NR V/33/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007. 2007-02-07 12:33
dokument UCHWAŁA NR V/32/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2007. 2007-02-07 12:32
dokument UCHWAŁA NR V/31/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2007-02-07 12:32
dokument UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla sołtysów. 2007-02-01 07:35
dokument UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2007-02-01 07:35
dokument UCHWAŁA NR IV/28/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie diet dla radnych. 2007-02-01 07:35
dokument UCHWAŁA NR IV/27/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-02-01 07:34
dokument UCHWAŁA NR IV/26/07 Rada Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2007-02-01 07:34
dokument UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. 2007-02-01 07:34
dokument UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych. 2007-02-01 07:34
dokument UCHWAŁA NR IV/23/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia wójta gminy do zawarcia umowy z S.P.B. MARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. 2007-02-01 07:34
dokument UCHWAŁA Nr IV/22/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach  2007-01-30 17:37
dokument UCHWAŁA NR IV/21/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2007-01-30 17:35
dokument UCHWAŁA NR IV/20/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2007-01-30 17:33
dokument UCHWAŁA NR IV/19/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych na działce nr 494/6, w miejscowości Stare Czarnowo najemcom. 2007-01-30 17:32
dokument UCHWAŁA NR IV/18/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 r. 2007-01-30 17:31
dokument UCHWAŁA NR IV/17/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,  Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2007 r. 2007-01-30 17:29
dokument UCHWAŁA NR IV/16/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 r. 2007-01-30 17:28
dokument UCHWAŁA NR IV/15/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. 2007-01-30 17:27
dokument UCHWAŁA NR IV/14/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2007 r. 2007-01-30 17:26