Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2008- 2011

OGŁOSZENIE

w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2008- 2011

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. /Dz. U. Nr 50, poz. 370/ informuję:

Ławników na kadencję lat 2008-2011 do spraw rodzinnych w ilości 1 oraz dla spraw pracy w ilości 1 wybiera Rada Gminy Stare Czarnowo w głosowaniu tajnym.

 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 2. Ławnikiem nie mogą być:
  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6. duchowni,
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,
  10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 3. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracowników oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 4. Do karty kandydat ma obowiązek złożyć:
  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodów osobistych,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Termin zgłaszania Radzie Gminy Stare Czarnowo kandydatów na ławników upływa z dniem 30.06.2007r.
 6. Formularze zgłoszeń kandydatów można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

MAREK WOŚ
WÓJT GMINY
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-06-2007 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2007 11:42