Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXV/183/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2009-01-08 15:17
dokument UCHWAŁA NR XXV/182/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym. 2009-01-09 13:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/181/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. 2009-01-08 15:15
dokument UCHWAŁA NR XXV/180/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony. 2009-01-08 15:14
dokument UCHWAŁA NR XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo. 2009-01-08 15:13
dokument UCHWAŁA NR XXV/178/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej 2009-01-08 15:13
dokument UCHWAŁA NR XXV/177/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2009-01-08 15:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/176/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz. 2009-01-08 15:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/175/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo. 2009-01-08 15:11
dokument UCHWAŁA NR XXV/174/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina. 2009-01-08 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/173/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2009-01-08 15:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/172/08 Rady Gminy Stare Czarnowo Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. 2009-01-08 15:09
dokument UCHWAŁA NR XXV/171/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008. 2009-01-08 15:04
dokument UCHWAŁA NR XXV/170/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2009-01-08 15:03
dokument UCHWAŁA NR XXIV/169/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009. 2008-12-03 10:22
dokument UCHWAŁA NR XXIV/168/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. 2008-12-03 10:21
dokument UCHWAŁA NR XXIV/167/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie aplikowania Gminy Stare Czarnowo o środki w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009. 2008-12-03 10:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/166/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych. 2008-12-03 10:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/165/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. 2008-12-03 10:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/164/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2008-12-03 10:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/163/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo. 2008-12-03 10:16
dokument UCHWAŁA NR XXIII/162/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2008-12-03 10:15
dokument UCHWAŁA NR XXIII/161/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo. 2008-12-03 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXIII/160/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. 2008-12-03 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXIII/159/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009. 2008-12-03 10:05
dokument UCHWAŁA NR XXIII/158/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009. 2008-12-03 10:04
dokument UCHWAŁA NR XXIII/157/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r. 2008-12-03 10:03
dokument UCHWAŁA NR XXIII/156/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2008-12-03 10:02
dokument UCHWAŁA NR XXI/155/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej. 2008-12-03 10:02
dokument UCHWAŁA NR XX/154/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2008-09-18 17:49
dokument UCHWAŁA NR XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagro­dzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo. 2008-09-18 17:48
dokument UCHWAŁA NR XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego. 2008-09-18 17:48
dokument UCHWAŁA NR XX/151/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2008-09-18 17:47
dokument UCHWAŁA NR XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2008-09-18 17:46
dokument UCHWAŁA NR XX/149/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2008-09-18 17:46
dokument UCHWAŁA NR XX/148/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV /110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. 2008-09-18 17:45
dokument UCHWAŁA NR XX/147/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-09-18 17:45
dokument UCHWAŁA NR XX/146/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-09-18 17:44
dokument UCHWAŁA NR XIX/145/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-09-05 14:36
dokument UCHWAŁA NR XVIII/144/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2008-07-17 09:58
dokument UCHWAŁA NR XVIII/143/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego ?Równe szanse? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-07-17 09:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/142/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2008-07-17 09:56
dokument UCHWAŁA NR XVIII/141/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Binowo 2008-07-17 09:55
dokument UCHWAŁA NR XVIII/140/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Glinna. 2008-07-17 09:55
dokument UCHWAŁA NR XVIII/139/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Stare Czarnowo. 2008-07-17 09:54
dokument UCHWAŁA NR XVIII/138/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-07-17 09:53
dokument UCHWAŁA NR XVII/137/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Kołbacz. 2008-06-05 13:35
dokument UCHWAŁA NR XVII/136/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku. 2008-06-05 13:34
dokument UCHWAŁA NR XVII/135/08 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo 2008-06-05 13:33
dokument UCHWAŁA NR XVII/134/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-06-05 13:29
dokument UCHWAŁA NR XVII/133/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie i okolic oraz przebiegu jego granic. 2008-06-05 13:28
dokument UCHWAŁA NR XVI/132 /08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2008-05-09 09:43
dokument UCHWAŁA NR XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo. 2008-05-09 09:42
dokument UCHWAŁA NR XVI/130/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego. 2008-05-09 09:41
dokument UCHWAŁA NR XVI/129/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo. 2008-05-09 09:40
dokument UCHWAŁA NR XVI/128/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-05-09 09:34
dokument UCHWAŁA NR XVI/127/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. 2008-05-09 09:32
dokument UCHWAŁA NR XV/126/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wniosku Rady Gminy Stare Czarnowo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie części obszaru Gminy Stare Czarnowo do Gminy Miasto Szczecin. 2008-04-18 12:29
dokument UCHWAŁA NR XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „ Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec ”. 2008-04-18 12:28
dokument UCHWAŁA NR XV/124/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelewo”. 2008-04-18 12:27
dokument UCHWAŁA NR XV/123/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Stare Czarnowo”. 2008-04-18 12:25
dokument UCHWAŁA NR XV/122/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieznań”. 2008-04-18 12:23
dokument UCHWAŁA NR XV/121/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Komorówko”. 2008-04-18 12:21
dokument UCHWAŁA NR XV/120/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołowo”. 2008-04-18 12:20
dokument UCHWAŁA NR XV/119/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołbacz”. 2008-04-18 12:18
dokument UCHWAŁA NR XV/118/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno”. 2008-04-18 12:17
dokument UCHWAŁA NR XV/117/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Glinna”. 2008-04-18 12:15
dokument UCHWAŁA NR XV/116/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie ”. 2008-04-18 12:13
dokument UCHWAŁA NR XV/115/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębina”. 2008-04-18 12:11
dokument UCHWAŁA NR XV/114/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo”. 2008-04-18 12:09
dokument DOKUMENT NIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA Nr XV/113/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2013-05-17 09:49
dokument UCHWAŁA NR XV/112/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. 2008-04-18 12:02
dokument UCHWAŁA NR XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2008-03-19 14:55
dokument UCHWAŁA NR XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. 2008-03-19 14:55
dokument UCHWAŁA Nr XIV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2008-03-19 14:54
dokument UCHWAŁA NR XIV/108/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI /76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. 2008-03-19 14:54
dokument UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. 2008-03-19 14:53
dokument UCHWAŁA NR XIV/106/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2008-03-19 14:53
dokument UCHWAŁA NR XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008. 2008-03-19 14:53
dokument UCHWAŁA NR XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. 2008-03-19 14:52
dokument UCHWAŁA NR XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. 2008-03-19 14:52
dokument UCHWAŁA NR XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. 2008-03-19 14:52
dokument UCHWAŁA NR XIV/101/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. 2008-03-19 14:52
dokument UCHWAŁA NR XIV/100/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. 2008-03-19 14:51
dokument UCHWAŁA NR XIV/99/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin 2008-03-19 14:51