Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gmina Stare Czarnowo, ogłasza ograniczony przetarg pisemny na wykonywanie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
ogłasza
ograniczony przetarg pisemny
na wykonywanie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej

 1. Przetarg ograniczony jest do podmiotów, które są predystynowane do posiadania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.).
 2. Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu do wykonywania usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, o których mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
  1. nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz numer NIP i REGON oferenta;
  2. aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  3. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzony według załącznika do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 127 poz. 886),
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie kadry technicznej (co najmniej 3 pracowników) uprawnionej do wykonywania badań wody i ścieków
  5. dokumenty potwierdzające posiadanie kadry technicznej (co najmniej po 1 pracowniku) mającej uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania robotami budowlanymi na instalacjach elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie kadry (co najmniej po 1 pracowniku) mającej uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, napraw studni głębinowych oraz ustanawiania stref ochronnych wód podziemnych,
  7. dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu do robót ziemnych przy układaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni, pojazdów do czyszczenia kanalizacji sanitarnej WUKO o pojemności minimum 5m3, wozów asenizacyjnych do czyszczenia i przewozu ścieków z szamb,
  8. dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – suma ubezpieczenia co najmniej w wysokości 2.000.000 zł,
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 5. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyny, jak też do swobodnego wyboru oferenta, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo w zaklejonych kopertach z napisami: „Przetarg na wykonywanie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej” do dnia 08.12.2008 r. do godziny 900
 7. Szczegółowe informacje na temat przetargu oraz danych niezbędnych do opracowania taryf uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, tel. 0913124131 lub 0913124142 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1400.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-11-2008 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2008 14:36