Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIII/157/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie opłaty targowej na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

  1. Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych - 10 zł
  2. Sprzedaż płodów rolnych - 5 zł

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej pierwszą sprzedaż płodów rolnych wyprodukowanych na terenie gminy Stare Czarnowo.

§ 3.

  1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy – Piotra Modzelewskiego.
  2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.
  3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie dotyczy opłat pobranych przez pracownika Urzędu Gminy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:03