Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIII/160/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXIII/160/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność gminy nie oddane w posiadanie zależne, bądź użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, budowle będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność przeciwpożarową, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

  1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy:
    1. stanowiące własność Gminy Stare Czarnowo, z wyłączeniem pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
    2. wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną.
  2. Zwolnienie nie dotyczy środków transportowych określonych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:14