Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/244/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXV/244/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych    na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz.1199; z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz.458)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok w wysokości:

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t
a/ powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie
c/ powyżej 9t

 

413,74 zł
555,42 zł
828,27 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t Załącznik Nr 1
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t

1.043,96 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t

Załącznik Nr 2

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

897,30 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 3

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

 

1.671,64 zł
1.966,73 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-11-2009 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2009 13:20