Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/245/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXV/245/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 listopada 2009 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.7 ust.3, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz.458 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§ 1.

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność gminy nie oddane w posiadanie zależne, bądź użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, budowle będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność przeciwpożarową, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki należące do parafii i stanowiące własność kościelnych osób prawnych lub używane przez nie na podstawie innego tytułu prawnego służące kultowi religijnemu oraz przeznaczone na cele mieszkalne księży.

§ 2.

  1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy:
    1. stanowiące własność Gminy Stare Czarnowo, z wyłączeniem pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
    2. wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną.
  2. Zwolnienie nie dotyczy środków transportowych określonych w art.8 pkt 2,4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-11-2009 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2009 13:34