Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/258/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2010 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, Nr 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262; z 2009 r. Nr 10, poz.397)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

załącznik
do uchwały Nr XXXVII/258/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 stycznia 2010 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
na rok 2010

I kwartał 2010 r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2010 oraz sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2009 r.
 2. Ocena stopnia zagrożenia alkoholizmem i narkomanią - na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu,
 3. Działalność świetlic wiejskich m.in. w kierunku prowadzenia profilaktyki uzależnień;
  1. zapobieganie zjawiskom występujących w rodzinach z uzależnieniami,
   • wspieranie rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemu
  2. pomoc finansowa dla świetlic środowiskowych , wyposażenie w materiały i pomoc do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II kwartał 2010 r.

 1. Sprawozdanie z działalności bibliotek w Starym Czarnowie i w Kołbaczu, wykorzystanie budżetu w kierunku wzbogacenia księgozbioru.
 2. Działalność bibliotek w kształtowaniu właściwych postaw społecznych, ochrony środowiska oraz kształtowanie poprawności językowej, walka z wulgaryzmami w życiu codziennym.
 3. Sprawozdanie z działalności klubu sportowego „FAGUS” ;
  1. aktywizacja środowiskowa młodzieży z terenu Gminy,
  2. wykorzystanie istniejących obiektów sportowych (stadionu w Kołbaczu i „Orlika” w Starym Czarnowie.
 4. Spotkanie z Kierownikami Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Stare Czarnowo,
  • informacja o stanie zdrowia mieszkańców i opieki nad ludźmi starymi i samotnymi (informacja pielęgniarki środowiskowej).
 5. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za I półrocze 2010r.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2010 r.

 1. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu dotycząca przygotowania do nowego roku szkolnego,
  1. wykorzystanie budżetu za I półrocze 2010r.
  2. poprawa warunków do prowadzenia zajęć sportowych dzieci i młodzieży i aktywizacji środowisk wiejskich.
 2. Kształcenie wiedzy historycznej o posiadanych zabytkach w Kołbaczu;
  1. praca świetlic środowiskowych i bibliotek w poszerzaniu świadomości historycznej w kierunku wpływu cystersów na rozwój kultury, nauki, gospodarki w związku z uroczystościami środowiskowymi 800- lecia wybudowania kościoła w Kołbaczu.
 3. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji (sprawozdanie pracownika Urzędu Gminy),
 4. Wypracowanie stanowisko do projektów uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2010 r.

 1. Działalność OSP w Gminie.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w jednostkach kultury i oświaty.
 3. Wykorzystanie budżetu przez jednostki kultury oświaty, świetlice i biblioteki.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

 

Komisja w składzie:

 1. Danuta Cymerman - przewodnicząca
 2. Renata Marczewska - członek
 3. Zenon Róg - członek
 4. Wiesław Pączka - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 15:12