Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.


w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 216 ust 1 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 1500 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie sztandaru oraz dodatków sztandarowych tj.: pokrowiec na płat sztandaru, futerał, pokrowiec z folii, trzy szarfy dla pocztu sztandarowego, kir żałobny oraz gwoździe honorowe z grawerowanymi napisami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków pieniężnych na realizację zadania określonego w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXVIII/264/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.

W lipcu 2009r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. Ustalono partycypację w kosztach dot. przedmiotowego zakupu gdzie 3000 zł zaproponował dofinansować Powiat Gryfiński a po 1500 zł gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego. Następnie Komitet Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie wybrał na Przewodniczącego Komitetu Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. W związku z powyższym gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego przekazują przedmiotowe dotacje za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Gminy zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz kompetencjami określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2010 13:58