Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 1.500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.500 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 1.500 zł
  § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 1.500 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 1.500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.500 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.500 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały  nr XXXVIII/265/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  17 marca 2010r.

Zgodnie z przedstawionym Radzie Gminy Stare Czarnowo projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, planuje się podpisać porozumienie, na mocy którego Rada Gminy Stare Czarnowo udzieli pomocy finansowej Starostwu na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
Konsekwencją wyrażenia zgody Rady na zawarcie powyższego porozumienia jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy na powyższy cel.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2010 13:59