Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 313.853 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
758     Różne rozliczenia - 313 853,00
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 313 853,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 313 853,00
  Razem: - 313 853,00

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 313.853 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo - 50 000,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 50 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa - 100 000,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 000,00
710     Działalność usługowa - 20 000,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego - 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 20 000,00
750     Administracja publiczna - 10 000,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00
801     Oświata i wychowanie - 111 500,00
80101   Szkoły podstawowe - 53 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 5 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 000,00
80104   Przedszkola - 11 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 440,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 360,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
80110   Gimnazja - 47 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 000,00
926     Kultura fizyczna i sport - 22 353,00
92601   Obiekty sportowe - 22 353,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 22 353,00
  Razem: - 313 853,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVIII/267/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010r.

Z pisma Ministra Finansów z dnia 2010-02-09 nr ST3-4820/2/2010 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 uzyskano informację, iż część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 została ostatecznie ustalona w wysokości 2.079.429 zł, tzn. jest ona o 313.853 zł niższa od kwoty planowanej, zabezpieczonej w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 r.
W związku z powyższym należało dokonać korekty budżetu zmniejszając planowaną wysokość dochodów o kwotę 313.853 zł i jednocześnie zmniejszyć kwoty planowanych wydatków gminnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2010 14:03