Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/272/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXIX/272/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXX/227/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo paragraf 1 otrzymuje treść:
„§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r.
2. Przedmiotem zmiany planu są:
1) zmiana zasad podziału terenu elementarnego 2 MN,U;
2) zmiana funkcji terenu elementarnego 11 RM;
3) zmiana obowiązującej linii zabudowy na działce nr 75/1 w granicach terenu elementarnego 14 MN;
4) zmiana obowiązującej i nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenie elementarnym 19 MN i 20 MN,U.
5) zmiana ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych w części dotyczącej doświetlenia kondygnacji poddasza.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIX/272/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 kwietnia 2010r.

Zmiany w planie wprowadza się w związku z indywidualnymi wnioskami właścicieli działek dotyczących:

  • zmiana zasad podziału terenu 2 MN,U,
  • zmiana funkcji terenu elementarnego 11 RM , dz. nr 26/1,
  • zmiana obowiązującej linii zabudowy dz. nr 75/1 w granicach terenu 14MN,
  • zmiana obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie elementarnym 19 MN i 20 MN,U.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-04-2010 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2010 08:00