Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/86/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r. 2012-01-10 11:43
dokument UCHWAŁA NR XIII/85/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-01-10 11:41
dokument UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012. 2012-01-10 11:39
dokument UCHWAŁA NR XIII/83/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. 2012-01-10 11:36
dokument UCHWAŁA NR XIII/82/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2012-01-10 11:33
dokument UCHWAŁA NR XII/81/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2012 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2011-11-25 08:49
dokument UCHWAŁA NR XII/80/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-11-25 08:46
dokument UCHWAŁA NR XII/79/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2011-11-25 08:41
dokument UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-11-25 08:39
dokument UCHWAŁA NR XII/77/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012 2011-11-25 08:35
dokument UCHWAŁA NR XII/76/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2011-11-25 08:34
dokument UCHWAŁA NR XII/75/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-11-25 08:36
dokument UCHWAŁA NR XII/74/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-11-25 08:32
dokument UCHWAŁA NR XI/73/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo". 2011-11-25 08:32
dokument UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kartno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2012. 2011-11-10 09:53
dokument UCHWAŁA NR XI/71/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2012 - 2015 2011-11-10 10:01
dokument UCHWAŁA NR XI/70/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2010r. 2011-11-10 10:04
dokument UCHWAŁA NR XI/69/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kołbacz. 2011-11-10 09:49
dokument UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębina. 2011-11-10 09:48
dokument UCHWAŁA NR XI/67/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2011-11-10 09:47
dokument UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w Starym Czarnowie. 2011-11-10 09:46
dokument UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. 2011-11-10 10:02
dokument UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-11-10 10:00
dokument UCHWAŁA NR X/63/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. . 2011-09-14 08:53
dokument UCHWAŁA NR X/62/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie "Studium ochrony przeciwpowodziowej" Zlewni rzeki Płonia. 2011-09-14 08:43
dokument UCHWAŁA NR X/61/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo 2012-03-07 12:20
dokument UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2011-09-14 08:41
dokument UCHWAŁA NR X/59/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie ustnego przetargu ograniczonego. 2011-09-14 08:40
dokument UCHWAŁA NR X/58/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. 2011-09-14 08:39
dokument UCHWAŁA NR X/57/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. 2011-09-14 08:38
dokument UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. 2011-09-14 08:34
dokument UCHWAŁA NR X/55/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-09-14 08:33
dokument UCHWAŁA NR IX/54/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2011-06-24 10:07
dokument UCHWAŁA NR IX/53/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo 2011-06-24 12:38
dokument UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-24 10:07
dokument UCHWAŁA NR IX/51/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo 2011-06-24 12:16
dokument UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat. 2011-06-24 10:04
dokument UCHWAŁA NR IX/49/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat. 2011-06-24 10:03
dokument UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-06-24 10:03
dokument UCHWAŁA NR IX/47/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2010. 2011-06-24 10:02
dokument UCHWAŁA NR VIII/46/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Binowo". 2011-05-31 08:08
dokument UCHWAŁA NR VIII/45/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Glinna" 2011-05-31 08:09
dokument UCHWAŁA NR VII/44/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2011-05-18 15:03
dokument UCHWAŁA NR VII/43/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011r. W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. 2011-05-18 15:02
dokument UCHWAŁA NR VII/42/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2011-05-18 15:01
dokument UCHWAŁA NR VII/41/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej 2011-05-18 15:00
dokument UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska 2011-05-18 14:59
dokument UCHWAŁA NR VII/39/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11maja 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2011-05-18 14:58
dokument UCHWAŁA NR VII/38/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011r. w sprawie diet dla sołtysów. 2011-05-18 14:57
dokument UCHWAŁA NR VII/37/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-05-18 14:57
dokument UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-05-18 14:55
dokument UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2011-04-08 12:13
dokument UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Czarnowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-04-08 12:12
dokument UCHWAŁA NR VI/33/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2011-04-08 12:10
dokument UCHWAŁA NR VI/32/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-04-08 12:05
dokument UCHWAŁA NR VI/31/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo 2011-04-08 12:20
dokument UCHWAŁA NR VI/30/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2010r. 2011-04-08 12:01
dokument UCHWAŁA NR VI/29/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-04-08 11:59
dokument UCHWAŁA NR VI/28/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. dotyczacej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011. 2011-04-08 11:36
dokument UCHWAŁA NR VI/27/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2011-04-08 11:56
dokument UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-08 11:55
dokument UCHWAŁA NR VI/25/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego. 2011-04-08 11:54
dokument UCHWAŁA NR VI/24/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. 2011-04-08 11:52
dokument UCHWAŁA NR VI/23/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-04-08 11:50
dokument UCHWAŁA NR VI/22/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-04-08 11:48
dokument UCHWAŁA NR V/21/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu położonego przy ul. Warcisława 4 w Kołbaczu. 2011-02-28 09:21
dokument UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2011-02-02 13:33
dokument UCHWAŁA NR IV/19/11 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2011 r. 2011-02-02 13:32
dokument UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2011 r. 2011-02-02 13:31
dokument UCHWAŁA NR IV/17/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2011 r. 2011-02-02 13:30
dokument UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. 2011-02-02 13:29
dokument UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. 2011-02-02 11:33
dokument UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011. 2011-02-02 11:24
dokument UCHWAŁA NR IV/13/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-02 11:21
dokument UCHWAŁA NR IV/12/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo. 2011-02-02 11:20
dokument UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2011-02-02 11:19
dokument UCHWAŁA NR IV/10/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2011-02-02 11:18
dokument UCHWAŁA NR IV/9/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo 2011-02-02 11:16