Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VIII/46/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Binowo".

UCHWAŁA NR VIII/46/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 23 maja 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Stare Czarnowo zatwierdza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Binowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR XV/114/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Binowo ”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/46/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 maja 2011r.

Gmina Stare Czarnowo złożyła w lipcu 2010 roku wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” Wniosek dotyczył dofinansowania inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Binowo. Powołując się na zapisy Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 05.05.2011r /data wpływu do tut. urzędu 10.05.2011r./ wezwał Gminę Stare Czarnowo do złożenia wyjaśnień wyznaczając ich termin do dnia 24.05.2011r.
W 2008 roku Rada Gminy Stare Czarnowo uchwaliła plany odnowy poszczególnych miejscowości. W trakcie ich obowiązywania w roku 2010 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Rozporządzenie, które mówi iż w Planach Odnowy Miejscowości winny zawierać się informacje opisujące i charakteryzujące obszary związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.
W związku z powyższym zasadnym uważa się podjęcie proponowanej uchwały celem zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości, co pozwoli uzupełnić wniosek o dofinansowanie.

Sporządził:
Arkadiusz Łysik- Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-05-2011 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-05-2011 08:08