Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/61/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR X/61/11 
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777) i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Stare Czarnowo w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie,  przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne:

  1. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
  2. Zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
  3. Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
  4. Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 3.00 zł . Jeżeli do przedszkola chodzi kolejne dziecko z tej samej rodziny, wówczas w/w opłata wynosi za każdą  godzinę 2.00 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/61/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

W związku z uchwaloną w dniu 5 sierpnia 2010r. (Dz. U z 2010r.Nr 148, poz.991) nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotychczasowe uchwały regulujące sposób odpłatności w przedszkolach zachowują moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. Zgodnie z nowymi zapisami art.6.ust 1 pkt 2 ustawy określono, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jednak w sytuacji, gdy czas realizacji podstawy programowej zostaje przekroczony, za dodatkowe świadczenia ustala się opłatę. Przygotowana uchwała gwarantuje, że przedszkole publiczne w Gminie Stare Czarnowo zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Uchwała zmienia sposób obliczania opłaty za korzystanie z usług przedszkola, które wykraczają poza realizację podstawy programowej.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-03-2012 12:20