Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/87/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 31 stycznia 2012 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.   Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;    z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 33.055,33 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 33.055,33 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 33.055,33,zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28.097,03 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.958,30 zł

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 33.055,33 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33.055,33 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 33.055,33 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28.097,03 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.958,30 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIV/87/12
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2012r.

Podpisano umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-32-190/11-00 o dofinansowanie Projektu Systemowego Indywidualizacji Nauczania  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach powyższej umowy Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dofinansuje Gminie Stare Czarnowo Projekt: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Kołbaczu.
Wartość całego projektu wynosi 36.717,23 zł, z czego płatność ze środków europejskich – 31.209,65 zł, a dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.507,58 zł.
W ramach projektu planuje się zakupić pomoce dydaktyczne dla szkoły oraz opłacić wynagrodzenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla grup dzieci.
W 2011 r. przekazano Gminie I transzę płatności w ramach projektu.   Z opisu przelewów wynika, iż dochody Gminy w tym zakresie należy klasyfikować w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej a nie w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Wydatki Gminy w ramach powyższego programu nadal będą klasyfikowane w dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Sporządziła;
Skarbnik Gminy A.Baran.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-02-2012 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 06-02-2012 14:14