Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/96/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIV/96/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 31 stycznia 2012 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2012-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo w latach 2012-2025. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo w latach 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Do załącznika Nr 3 do Uchwały nr XIII/85/11 – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej – dodaje się treść:

„ Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 dokonywane są w związku z wprowadzeniem planowanego poręczenia kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Glinna 24. Wynik budżetu nie uległ zmianie.”

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/96/12
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 31 stycznia 2012r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozy finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Przedłożona Radzie Gminy Stare Czarnowo uchwała w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 aktualizuje plany wydatków Gminy oraz przewiduje wprowadzenie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Sporządziła;
Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-02-2012 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 06-02-2012 14:17