Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXI/155/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r. 2013-01-04 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXI/154/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. 2013-01-04 14:12
dokument UCHWAŁA NR XXI/153/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie diet dla sołtysów. 2013-01-04 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie diet dla radnych. 2013-01-04 14:01
dokument UCHWAŁA NR XXI/151/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie. 2013-01-04 14:01
dokument UCHWAŁA NR XXI/150/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2013-01-07 11:50
dokument UCHWAŁA NR XXI/149/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-25 12:56
dokument UCHWAŁA NR XXI /148/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo 2013-01-04 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXI/147/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013. 2013-01-04 13:55
dokument UCHWAŁA NR XX/146/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-12-03 09:19
dokument UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012. 2012-12-03 09:18
dokument UCHWAŁA NR XX/144/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-12-03 09:18
dokument UCHWAŁA NR XIX/143/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2013 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2012-11-21 09:15
dokument UCHWAŁA NR XIX/142/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu. 2012-11-21 09:14
dokument UCHWAŁA NR XIX/141/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin. 2012-11-21 09:12
dokument UCHWAŁA NR XIX/140/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin. 2012-11-21 09:11
dokument UCHWAŁA NR XIX/139/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin. 2012-11-21 09:11
dokument UCHWAŁA NR XIX/138/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo 2012-11-21 08:56
dokument UCHWAŁA NR XIX/137/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. Na 2013-01-02 12:26
dokument UCHWAŁA NR XIX/136/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-11-21 08:55
dokument UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2013. 2012-11-21 08:54
dokument UCHWAŁA NR XIX/134/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2013 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2012-11-21 08:53
dokument UCHWAŁA NR XIX/133/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-11-21 08:51
dokument UCHWAŁA NR XVIII/132/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. 2012-10-17 14:36
dokument UCHWAŁA NR XVIII/131/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-10-17 14:35
dokument UCHWAŁA NR XVIII/130/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-30 12:32
dokument UCHWAŁA NR XVIII/129/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Binowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-10-17 14:34
dokument UCHWAŁA NR XVIII/128/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2012-10-17 14:34
dokument UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2012-10-17 14:33
dokument UCHWAŁA NR XVIII/126/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-10-17 14:33
dokument UCHWAŁA NR XVIII/125/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-10-17 14:21
dokument UCHWAŁA NR XVII/124/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej. 2012-09-07 11:32
dokument UCHWAŁA NR XVII/123/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne. 2012-09-07 11:32
dokument UCHWAŁA NR XVII/122/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-09-07 11:31
dokument UCHWAŁA NR XVII/121/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-09-07 11:30
dokument UCHWAŁA NR XVI /120/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo 2012-07-19 14:58
dokument UCHWAŁA NR XVI/119/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-07-19 14:50
dokument UCHWAŁA NR XVI/118/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-07-19 14:55
dokument UCHWAŁA NR XVI/117/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w części obrębu ewidencyjnego Glinna. 2012-07-19 14:54
dokument UCHWAŁA NR XVI/116/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-07-19 14:46
dokument UCHWAŁA NR XVI/115/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-07-19 14:43
dokument UCHWAŁA NR XVI/114/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku. 2012-07-19 14:42
dokument UCHWAŁA NR XVI/113/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-07-19 14:53
dokument UCHWAŁA NR XVI/112/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-07-19 14:41
dokument UCHWAŁA NR XVI/111/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO. z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-07-19 14:40
dokument UCHWAŁA NR XVI/110/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2011. 2012-07-19 14:39
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2012-2013 2012-07-19 14:52
dokument UCHWAŁA NR XV/108/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. 2012-04-11 11:12
dokument UCHWAŁA NR XV/107/12RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku. 2012-04-11 10:25
dokument UCHWAŁA NR XV/106/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w prawie własności budynków gospodarczych w miejscowości Glinna i prawie użytkowania wieczystego gruntu w trybie ustnego przetargu ograniczonego. 2012-04-11 11:04
dokument UCHWAŁA NR XV/105/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Glinna w trybie ustnego przetargu ograniczonego. 2012-04-11 11:05
dokument UCHWAŁA NR XV/104/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r 2012-04-11 11:05
dokument UCHWAŁA NR XV/103/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. 2012-04-11 11:05
dokument UCHWAŁA NR XV/102/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r.w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Kołbaczu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2012-04-11 11:06
dokument UCHWAŁA NR XV/101/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2012. 2012-04-11 11:06
dokument UCHWAŁA NR XV/100/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie. 2012-04-11 09:52
dokument UCHWAŁA NR XV/99/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-04-11 11:08
dokument UCHWAŁA NR XV/98/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-04-11 11:07
dokument UCHWAŁA NR XV/97/12 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmian w budżecie na 2012 r 2012-04-11 11:08
dokument UCHWAŁA NR XIV/96/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo. 2012-02-06 14:17
dokument UCHWAŁA NR XIV/95/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2012 r. oraz zmiany w uchwale Nr XIII/84/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012. 2012-02-06 14:17
dokument UCHWAŁA NR XIV/94/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2012r. 2012-02-06 14:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/93/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2012r. 2012-02-06 14:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/92/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2012r. 2012-02-06 14:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/91/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. 2012-02-06 14:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/90/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2012r. 2012-02-06 14:15
dokument UCHWAŁA Nr XIV/89/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone oraz odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie. 2012-02-06 14:15
dokument UCHWAŁA Nr XIV/88/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2012-02-06 14:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/87/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 2012-02-06 14:14