Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/98/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/98/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
30 marca 2012 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 96.736,00

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

 

 

Różne rozliczenia

96 736,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

96 736,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

96 736,00

 

 

Razem:

96 736,00

 

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę - 79.481,00 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

79 481,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

79 481,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

79 481,00

 

 

Razem:

79 481,00

 

 

 

§ 3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 17.255,00

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

757

 

 

Obsługa długu publicznego

17 255,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

17 255,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

17 255,00

 

 

Razem:

17 255,00

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012r.

 

 

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż w ramach subwencji ogólnej zwiększona została część subwencji oświatowej dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 o kwotę 96.736,00 zł. Jednocześnie zmniejszono planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 79.481,00 zł.

Różnica między planowanymi wielkościami dochodów wynosi 17.255,00 zł i zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:07