Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/104/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r

 

 

UCHWAŁA NR XV/104/12
R
ADA GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale nr XXXIX/293/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom, w § 1 wykreśla się punkt 2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały nr XV/104/12Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012 r.

 

 

 

Rada Gminy Stare Czarnowo w Uchwale Nr XXXIX/293/06 z dnia 26.10.2006 roku wyraziła zgodę na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom - lokali mieszkalnych w miejscowości Glinna wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi i garażami, zlokalizowanymi na działkach nr 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, 288/15 i 288/23.

Spór, jaki zaistniał pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Referendarzem V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie odnośnie wpisania na rzecz Gminy prawa własności przejętych nieruchomości spowodował, że niemożliwym stało się łączne zbycie lokali wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi i garażami, dlatego też podjęta została decyzja o sprzedaży jedynie mieszkań.

W obecnej sytuacji prawnej niemożliwym jest zrealizowanie zapisu Uchwały zawartego w § 1 pkt 2 ( sprzedaż w trybie bezprzetargowym pomieszczeń gospodarczych i garaży ) gdyż przedmiotowe pomieszczenia i garaże stanowią odrębny przedmiot własności Gminy i należy je zbywać na zasadach ogólnych.

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:05