Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/105/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Glinna w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

 

UCHWAŁA NR XV/105/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Glinna w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 

1) działkę zabudowaną garażem nr 288/8, obręb ewidencyjny Glinna o powierzchni 30 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033510/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2) działkę zabudowaną garażem nr 288/15, obręb ewidencyjny Glinna o powierzchni 32 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033517/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

3) działkę zabudowaną garażem nr 288/23, obręb ewidencyjny Glinna o powierzchni 45 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00033525/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

§ 2. Uczestnictwo w przetargu ogranicza się do właścicieli lokali mieszkalnych w miejscowości Glinna o niżej wymienionych adresach:

 

1) Glinna 23A/1, 23A/4, 23B/2, 23C/1, 23C/2;

2) Glinna 24A/1, 24A/5, 24A/6, 24B/1, 24B/3, 24B5, 24C/2, 24C/5,

24C/6;

3) Glinna 25A/2, 25A/6, 25C/1, 25C/2, 25C/3.

 

§ 3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycenę nieruchomości, odpis z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazecie oraz opłatę notarialną ponosi nabywca.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XV/105/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012r.

 

 

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanych stanowiących działki:

 

- nr 288/8 o powierzchni 30 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00033510/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest garaż o powierzchni zabudowy 15 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”;

 

- nr 288/15 o powierzchni 32 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00033517/3, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest garaż o powierzchni zabudowy 22 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”;

 

- nr 288/23 o powierzchni 45 m?, położoną w obrębie ewidencyjnym Glinna posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00033525/2, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest garaż o powierzchni zabudowy 19 m2 . W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”;

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, działki nr 288/8, 288/15 i 288/23 oznaczone są symbolem B4 MW - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ZZD Kołbacz - adaptacja.

 

Z uwagi na to, że przedmiotowe nieruchomości zabudowane garażami są funkcjonalnie związane z lokalami mieszkalnymi wymienionymi w treści uchwały, a z przyczyn proceduralnych nie mogły być sprzedane łączenie z nimi, przetarg należy przeprowadzić w trybie ograniczonym do najemców lokali wymienionych w treści uchwały.

 

 

 

 

Sporządził;

Bogdan Adrabiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:05