Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/108/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XV/108/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 30 marca 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn.zm.).

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/108/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 30 marca 2012 r.

 

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) wprowadziła możliwość tworzenia funduszu sołeckiego poprzez wyodrębnienie w budżecie Gminy środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wnioskowanych przez sołectwa.

Decyzje w sprawie utworzenia ww. funduszu podejmuje rada gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Po podjęciu powyższej uchwały, wójt gminy w drodze zarządzenia określi wzory: informacji dla sołectwa o wysokości środków funduszu sołeckiego, wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, informacji o odrzuceniu przez wójta wniosku sołectwa nie spełniającego wymogów ustawy oraz pisma sołtysa w sprawie podtrzymania odrzuconego wniosku

 

 

 

 

 

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2012 11:12