Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR III/14/2012 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 maja 2012 r. w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR III/14/2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 maja 2012 r.

 

 

w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku.

 

 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku, przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.

  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich.

 

§ 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie przedstawiona sołtysom przez wójta gminy w terminie do 31 lipca 2012 roku pismem, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Warunkiem przyznania na rok 2013 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2012 r. przez sołectwo do wójta wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 3, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, wójt gminy informuje pismem, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, sołtysa o przyjęciu wniosku lub o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy o funduszu sołeckim.

 

§ 6 . Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku w następujących terminach:

  1. do 15 lipca 2013 r. według stanu na dzień 30.06.2013 r.

  2. do 15 stycznia 2014 r. z całego okresu rozliczeniowego

 

§ 7.

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań, wzór sprawozdań stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Starym Czarnowie w następujących terminach:

    1. do 31 lipca 2013 r. - za okres do 30 czerwca 2013 r.

    2. do 31 stycznia 2014 r. - za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

§ 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do 27 grudnia 2013 roku. Niewykorzystane do końca 2013 roku środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 08-05-2012 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 14-06-2012 07:33