Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/114/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku.


UCHWAŁA NR XVI/114/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2011r. Nr 230, poz. 1373),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 9 otrzymuje brzmienie: W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Łapecińskiego Artura, które znajduje się w miejscowości Żelisławiec.

  2. § 13 otrzymuje brzmienie: Na realizację zadań wynikających z Programu przeznacza się w budżecie Gminy Stare Czarnowo kwotę 8.000,00 zł słownie ( osiem tysięcy złotych), dział - 900, rozdział 90095, paragraf 4300.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, podjęta została uchwała NR XV/107/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2012r. która nie określała wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz nie wskazywała wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

W związku z tym niniejsza uchwała dostosowuje się do przepisów obowiązującego prawa poprzez uzupełnienie treści programu o brakujące elementy.

Sporządził ;

Inspektor P. Modzelewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2012 14:42