Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVII/124/12 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA NR XVII/124/12

RADA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651) oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom,

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kołbacz ul. Szarych Mnichów 5B, o powierzchni użytkowej 24,66 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica), udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 43/17 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz o powierzchni 1316 m2, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00030943/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wyceny lokalu mieszkalnego w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/124/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 27 sierpnia 2012r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 43/17 o powierzchni 1316 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr SZ1Y/00030943/7 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 5 ( adres: Kołbacz ul. Szarych Mnichów 5 ) w skład którego wchodzi lokal mieszkalny nr 5B/2 o powierzchni użytkowej 24,66 m2. W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka nr 43/17 oznaczona jest symbolem C2 MW - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - do dalszego użytkowania.

Pan Bronisław Nowik, jest najemcą przedmiotowego lokalu od 20 lutego 1981 r., który został mu przydzielony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Kołbacz Spółka z o.o. Po przejęciu lokalu przez Gminę Stare Czarnowo zawarł umowę najmu na czas nieokreślony. Dnia 30 maja 2012 r. Pan Nowik złożył wniosek o sprzedaż na jego rzecz wyżej wymienionej nieruchomości.

Z uwagi na formę i okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, zasadnym jest sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnica ) oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 43/17 w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80% bonifikaty.

Sporządził;

Bogdan Adrabiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-09-2012 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2012 11:32