Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/125/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVIII/125/12
RA
DY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
12 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 26.951,93

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

758

 

 

Różne rozliczenia

26 951,93

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

26 951,93

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

24 284,72

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

2 667,21

 

Razem:

26 951,93

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 23.250,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

852

 

 

Pomoc społeczna

23 250,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3 250,,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3 250,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

20 000,,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20 000,00

 

Razem:

23 250,00

§ 3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 50.201,93

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

23 951,93

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

23 951,93

 

 

4810

Rezerwy

23 951,93

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

23 250,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 250,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 250,00

 

Razem:

50 201,93

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 443/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na rok 2012 udzielono Gminie Stare Czarnowo dotacji w wysokości 26.951,93 zł jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP w wysokości 3.000 zł oraz na zwiększenie rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W związku z planowanym przeniesieniem biblioteki publicznej do części pomieszczeń po rewirze dzielnicowych w Starym Czarnowo wprowadza się zmiany do planu wydatków w Rozdziale - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 23.250 zł z przeznaczeniem na dokumentacje techniczną i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

Środki finansowe na powyższe wydatki zostały uzyskane z planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej. Były to środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadań własnych (wypłata zasiłków i opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za pobierających świadczenia). Po wprowadzeniu zmian do budżetu województwa zadania te będą finansowane w całości ze środków Wojewody przekazywanych gminie w postaci dotacji za zadania własne gmin.

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 14:21