Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/128/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA NR XVIII/128/12
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 201 r. Nr 102 poz. 651) oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom,

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stare Czarnowo ul. Szkolna 2, o powierzchni użytkowej 71,10 m2, udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 516/12 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo o powierzchni 803m2,posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00042113/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wyceny lokalu mieszkalnego w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XVIII/128/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 516/12 o powierzchni 803 m?, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr SZ1Y/00042113/7 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2 ( adres: Stare Czarnowo ul. Szkolna 2 ) w skład którego wchodzi lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 71,10 m2.

W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „RIIIb, B”.

W planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 roku, działka nr 516/12 oznaczona jest symbolem 6 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej w płd.-wsch.części terenu.

Dnia 21 czerwca 2012 r. Katarzyna Jaskuła złożyła w tut. Urzędzie wniosek o sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego, którego jest najemcą, na podstawie umowy najmu, na czas nieokreślony.

Z uwagi na formę użytkowania przedmiotowej nieruchomości, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, zasadnym jest sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 516/12 w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80% bonifikaty.

Sporządził;

Podinspektor Bogdan Adrabiński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 14:34