Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr III/ 66 /2012 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej


Zarządzenie Nr III/ 66 /2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241
z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

        1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej rozwoju sportu w Gminie Stare Czarnowo oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Stare Czarnowo w tym zakresie w 2013 r.

  1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) stowarzyszeń, klubów sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym a także Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, których ewidencja prowadzona jest przez Starostę Powiatu Gryfińskiego

§ 3

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo

  2. Na stronie bip.stareczarnowo.pl ( zakładka konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych)

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. promocji ,rozwoju regionalnego, oświaty, rekreacji i zdrowia

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-12-2012 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 18-12-2012 08:01