Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/147/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013.


UCHWAŁA NR XXI/147/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 13.941.802,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące 11.331.802,00 zł,

 2. dochody majątkowe 2.610.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 11.542.422,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące 11.329.372,00 zł,

 2. wydatki majątkowe 213.050,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.399.380,00 zł,

która zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,

 2. spłatę rat pożyczek w kwocie 2.199.380,00 zł,

 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwocie 2.399.380,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 115.000,00 zł,

 2. celowe w kwocie 28.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 28.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie 163.322,84 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego 163.322,84 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 48.000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 44.000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00  zł,

 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.500.000,00  zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 135.000,00 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie 25.000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 181.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stare Czarnowo.

 3. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia :

 1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

 2. sołtysom poszczególnych miejscowości - na pokrycie wydatków w ramach uchwalonego dla sołectwa Funduszu Sołeckiego,

 3. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania w ramach uchwalonego budżetu - na koszty wykonywanych zadań,

 4. w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

 5. pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 13:55