Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/149/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


UCHWAŁA NR XXI/149/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 ) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149,poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 849),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala się, co następuje.

 

§ 1. Na terenie Gminy Stare Czarnowo tworzy się 3 stałe obwody głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/204/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 75, poz. 1586 ).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXI/149/12

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

 

 

PODZIAŁ GMINY STARE CZARNOWO NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

 

numer
stałego obwodu głosowania

granice
stałego obwodu głosowania

siedziba
obwodowej komisji wyborczej

 

1

Sołectwa:

Binowo, Kołowo, Żelisławiec, Kartno

Świetlica wiejska

w Żelisławcu

ul. Niepodległości 20

74 -106 Stare Czarnowo

 

 

2

Sołectwa:

Glinna, Dobropole Gryfińskie, Stare Czarnowo

Świetlica wiejska

w Starym Czarnowie

ul. Polna 1

74 -106 Stare Czarnowo

 

 

3

Sołectwa:

Dębina, Kołbacz, Komorówko, Nieznań, Żelewo

Zespół Szkół w Kołbaczu

ul. Cystersów 9

74 -106 Stare Czarnowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia, w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

W proponowanym podziale na obwody głosowania kierowano się zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w granicach 500 - 3000 mieszkańców.

Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi wyborcze.

Proponowany podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia.

Natomiast dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy” przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji 2014 - 2018.

 

 

 

 

 

 

Sporządził;

Podinspektor Marek Kamrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 25-04-2014 12:56