Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/151/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie.


UCHWAŁA NR XXI/151/12
R
ADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28
grudnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz.230; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281 i Nr 149 poz.887 oraz z 2012r. poz.567) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego Uchwałą Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011 r.,

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

2.Granice obszarów objętych zmianą studium przedstawiają załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXI/151/12 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28
grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Proponowane zmiany studium, w myśl art. 27 w/w ustawy, mają na celu uaktualnienie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla umożliwienia rozwoju struktury przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów w związku z wnioskiem grupy inwestorów - właścicieli i użytkowników wieczystych terenów objętych zmianą.

Grupa inwestorów wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie w „studium” terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie, w obszarze, którego zakres określony został w załącznikach graficznych do uchwały.

Sporządził;

K. Nowicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2013 14:01