Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/158/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.


UCHWAŁA NR XXII/158/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; ; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 48, poz. 822),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/158 /13

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 25 stycznia 2013r

Plan Pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2013 rok

I kwartał 2013 r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesjach.

 2. Tematy pracy Komisji:

  1. Analiza wydatków związanych z:

- remontami placów zabaw,

- dożynki w roku 2012

- innymi imprezami kulturalnymi na terenie gminy.

  1. Analiza wykorzystania dotacji otrzymanych na realizację zadania pn. ,,Jarmark Cysterski”.

Termin realizacji tego zadania - styczeń i luty 2013 roku.

 1. Kwartał 2013 r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesjach.

 2. Tematy prac Komisji;

  1. Wykorzystanie funduszy sołeckich w roku 2012

  2. Wykorzystanie funduszy do walki z alkoholizmem i narkomanią w roku 2012.

Punkt 1 i 2 realizowany będzie - w miesiącu marcu 2013 roku.

  1. Analiza wykorzystania dotacji przez Straże Pożarne w gminie.

Planowany termin prac - kwiecień 2013 roku.

  1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2012, opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Planowane spotkanie - w maju 2013 ( I połowa).

III Kwartał 2013 r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesjach.

 2. Tematy prac Komisji:

  1. w związku z zakończeniem inwestycji pn. ,,Kanalizacja w Starym Czarnowie” - analiza poniesionych kosztów.

Do współpracy na w/w temat proponujemy Komisję Rolnictwa.

Planowane spotkanie -w sierpniu 2013 roku.

IV Kwartał 2013 r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesjach.

 2. Tematy prac:

 1. Analiza poniesionych wydatków związanych z dożynkami w roku 2013.

Planowane spotkanie - w październiku 2013 roku.

Komisja w składzie:

 1. Bogumiła Cioch - przewodnicząca komisji

 2. Grzegorz. Krzemień - zastępca przewodniczącego

 3. Renata Marczewska - członek komisji

 4. Joanna Rusinek - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 06-02-2013 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 08:55