Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/159/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2013r.


UCHWAŁA NR XXII/159/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego na 2013r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr VI/31/11Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 48, poz. 822),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/159 /13

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 25 stycznia 2013r.

Plan Pracy

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

na 2013 rok.

I kwartał 2013r.

  • Analiza kosztów utrzymania przedszkola w Kołbaczu oraz uzyskanych dochodów

(termin posiedzenia - koniec lutego br.).

II kwartał 2013r.

  • Analiza wykonania budżetu za 2012r. w celu opracowania opinii w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

  • Ocena ściągalności podatków i opłat w uwzględnieniu ulg i umorzeń oraz zaległości (termin posiedzenia - I połowa kwietnia).

( terminy posiedzeń - II połowa marca oraz I połowa kwietnia br.)

III kwartał 2013r.

  • Analiza kosztów utrzymania oczyszczalni i hydroforni w miejscowości Stare Czarnowo.

  • Analiza utrzymania świetlic, koszty remontu, koszty wody i energii.

( terminy posiedzeń - I i II połowa września br.)

IV kwartał 2013r.

  • Analiza projektu budżetu na 2014 rok.

  • Analiza stawek podatków na 2014 rok.

( terminy posiedzeń - październik i listopad br.)

Komisja w składzie:

1. Rusinek Joanna - przewodnicząca komisji

2. Cioch Bogumiła - członek komisji

3. Ruszczycki Dariusz - członek komisji

4. Żerebecki Andrzej - członek komisji

5. Froncala Bożena - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 06-02-2013 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 08:56