Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/160/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2013r.


UCHWAŁA NR XXII/160/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,

Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2013r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 48, poz. 822,

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony

Środowiska na 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik

do Uchwały Nr XXII/160/13

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 25 stycznia 2013r.

PLAN PRACY

Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska

na 2013 rok.

I kwartał 2013 r.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013r.

 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2012r. (w tym; z realizacji wniosków Komisji przez Wójta z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy w 2012r.).

 3. Dokonanie kontroli na terenie Gminy pod względem ochrony środowiska - dzikie wysypiska śmieci, wylewanie nielegalnych nieczystości, zagrażające drzewa bezpieczeństwu osób itp.

 4. Zapoznanie się ze stanem rzeczywistym budynków gminnych.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał dot. sesji Rady.

II kwartał 2013 r.

 1. Przegląd dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy ( w tym dojazdowych do pól) pod względem poprawy ich przejezdności, stanu chodników, zatoczek itp.- tutaj przewiduje się dwa posiedzenia wyjazdowe Komisji.

 2. Realizacja wniosków dot. oświetlenia ulicznego zgłaszanych przez radnych i mieszkańców Gminy.

 3. Analiza wykonania budżetu za 2012 r. - wypracowanie opinii.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał dot. sesji Rady.

III kwartał 2013 r.

 1. Kontrola oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz stanu urządzeń melioracyjnych.

 2. Analiza realizacji wydatków budżetu Gminy w zakresie modernizacji dróg, melioracji i ochrony środowiska.

 3. Zapoznanie się z realizacją „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy w 2013r.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał dot. sesji Rady.

IV kwartał 2013 r.

 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Czarnowo zgodnie z nową ustawą.

 2. Ocena realizacji planowanych inwestycji w budżecie na 2013 r.

 3. Analiza proponowanych stawek podatków na 2014r. - wypracowanie opinii Komisji,

 4. Analiza projektu budżetu na 2014 r. - wypracowanie stanowiska dla Komisji ds. budżetu.

 5. Realizacja wniosków przez Wójta zgłaszanych przez komisje w wyniku odbytych posiedzeń wyjazdowych w 2013r.

 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał dot. sesji Rady.

Komisja będzie również realizowała na swoich posiedzeniach zadania związane z działalnością Komisji - wynikające z wniosków Wójta, mieszkańców Gminy oraz Rady Gminy.

Posiedzenia Komisji zgodne z planem pracy będą zwoływane w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.

Komisja składzie:

1. Ruszczycki Dariusz - przewodniczący Komisji.

2. Kukawka Piotr - członek Komisji

3. Kłosiński Grzegorz - członek Komisji

4. Kopczyńska Stanisława - członek Komisji

5. Drwal Marcin - członek Komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 06-02-2013 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 08:56