Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/177/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.


UCHWAŁA NR XXV/177/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406);

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiący załącznik do uchwały Nr XIX/135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: ,,Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie jest miejscowość Stare Czarnowo ul. Szczecińska 21/2 a terenem jej działania jest Gmina Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim.”

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/93/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXV/177/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 czerwca 2013r.

Wraz z zakończeniem prac modernizacyjnych w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej utworzone zostały pomieszczenia służące prowadzeniu działalności kulturalnej oraz policji.

W związku z powyższym należy w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej wskazać nowy adres siedziby celem uregulowania sytuacji.

Sporządził:

Arkadiusz Łysik

Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 25-06-2013 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2013 13:17