Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY STARE CZARNOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2A o powierzchni 64,99 m2 znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego - adres: Kołbacz ul. Warcisława 4


Przetarg ustny nieograniczony

 

Urząd Gminy Stare Czarnowo

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY STARE CZARNOWO OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2A o powierzchni 64,99 m2 znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego - adres: Kołbacz ul. Warcisława 4 - położonego na działce nr 9/2 w obrębie ewidencyjnym Kołbacz wraz z udziałem 196/1000 w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku.

 

 

Lokal składa się z sali sprzedaży, biura, magazynu i w.c. , posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 120 ( ul. Warcisława ). Otoczenie nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne o funkcji mieszkaniowej oraz baza biurowo - maszynowa Zakładu Doświadczalnego Kołbacz Spółka z o.o.

 

Nieruchomość, na której znajduje się przedmiotowy lokal, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/57/86 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 08.09.1986 r. który stracił moc z dniem 31.12.2003 r., figurował symbol: C14 MR - teren istniejącej zabudowy zagrodowej - do adaptacji. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, uchwalonego Uchwałą Nr IV/31/2002 z dnia 31.12.2002 r. , zmiana do planu - Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 28.10.2011 r. - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej MN oraz mieszkaniowej z usługami MN,U. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

 

Działka nr 9/2 znajduje się w granicach terenu założenia dawnego klasztoru cysterskiego, który to teren wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycja A-331.

 

Cena wywoławcza wynosi 94.777,20 zł.

 

minimalne postąpienie - 948,00 zł.

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo ul. Świętego Floriana 10 (sala konferencyjna).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9.477,20 zł - co stanowi 10% ceny wywoławczej - na konto BS Chojna Oddział Stare Czarnowo nr 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005 do dnia 11.04.2014 r.

Osoby przystępujące do przetargu winny okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a w przypadku osoby prawnej, aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialnie).

 

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich, za okazaniem oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.stareczarnowo.pl i www.monitorurzędowy.pl .

 

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo ds. gospodarki gruntami (pok. nr 24), tel. 91 312 41 31.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

 

 

Wójt Gminy

mgr Marek Woś

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 18-03-2014 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 18-03-2014 08:37