Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/13/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku  rolnego  na  obszarze Gminy Stare Czarnowo n

UCHWAŁA NR III/13/2002

UCHWAŁA NR  III/13/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku  rolnego  na  obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6ust.3 i art.6 b   Ustawy z dnia 15 listopada1984r.  o podatku rolnym  (tekst jednolity:  Dz. U.  z 1993r.  Nr 94  poz.431  z późniejszymi zmianami: z 1994r. Nr 1 poz.3; z 1996r. Nr 91 poz.409; z 1997r. Nr 43  poz.272,  Nr 137  poz.926 ;  z 1998r.  Nr 108  poz. 681;  z 2001r. Nr 81poz.875; z 2002r. Nr 200 poz.1680)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje: 

§ 1.  Na podstawie komunikatu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   z  dnia 30 października 2002r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. / Monitor Polski Nr 51 poz.733/ ustala się cenę skupu żyta  przyjmowaną  jako  podstawę  obliczenia  podatku rolnego  na 2003r.  na  obszarze  Gminy Stare Czarnowo  w kwocie  28zł za 1q.

§ 2. Inkasentami podatku rolnego od osób fizycznych są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości  5% pobranych wpłat.

§ 3. Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/253/2001 z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na 2002 rok oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia Inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 09:08