Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/255/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Binowo.


UCHWAŁA NR XXXV/255/2014

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej z obrębu ewidencyjnego Binowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 90/1 z obrębu ewidencyjnego Binowo, o powierzchni 0,1081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00064824/4, stanowiąca współwłasność Daniela Jałowieckiego i Doroty Tkaczyk Jałowieckiej oraz Karoliny i Piotra Piecyk za cenę nie wyższą od wartości rynkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXV/255/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 22 września 2014r.

Działka nr 90/1, z obrębu ewidencyjnego Binowo, powstała w wyniku podziału działki nr 90, z przeznaczeniem na poszerzenie projektowanej drogi gminnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo, symbolem 06KDg. Obecnie, współwłaścicielami nieruchomości gruntowej są: Daniel Jałowiecki i Dorota Tkaczyk Jałowiecka - w udziale 12/13 oraz Piotr i Karolina Piecyk - w udziale 1/13.

W celu zrealizowania założeń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowania szerokości projektowanej drogi do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zasadnym jest wykupienie przedmiotowej działki.

Sporządził;

Bogdan Adrabiński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 30-09-2014 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2014 09:41