Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 rok 2016-01-07 12:18
dokument Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2016-01-12 14:08
dokument Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 rok 2016-01-07 12:16
dokument Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2016-01-07 12:16
dokument Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2016-01-07 12:14
dokument Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo 2016-01-11 08:52
dokument Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-12-04 20:31
dokument Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatku leśnego na terenie gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 20:30
dokument Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie na kadencję 2016-2020 2015-12-04 20:29
dokument Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2016-2020 2015-12-04 20:28
dokument Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 20:27
dokument Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2015-12-04 20:25
dokument Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie diet dla Sołtysów 2015-12-04 20:24
dokument Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 20:24
dokument Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 19:31
dokument Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 19:30
dokument Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-12-17 21:47
dokument Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-12-04 19:28
dokument Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-04 19:26
dokument Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2015-12-04 19:24
dokument Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2016 2015-12-04 19:23
dokument Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2016 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2015-12-04 19:21
dokument Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo 2015-10-20 07:49
dokument Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie na kadencję 2016-2020 2015-10-20 07:49
dokument Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2016-2020 2015-10-20 07:48
dokument Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Stare Czarnowo ze Stowarzyszenia KLOSTERLAND e.V. 2015-10-20 07:45
dokument Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo 2015-10-20 07:44
dokument Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2015-10-20 07:43
dokument Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-10-20 07:42
dokument Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian budżecie gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-10-20 07:42
dokument Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-09-10 14:01
dokument Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Stare Czarnowo kategorii drogi gminnej 2015-09-10 14:00
dokument Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo 2015-09-10 14:08
dokument Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo 2015-09-10 14:07
dokument Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2015-09-10 14:07
dokument Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r 2015-09-10 14:06
dokument Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydania zgody na badania naukowe trzech głazów narzutowych będących pomnikami ochrony przyrody, znajdujących się na terenie gminy Stare Czarnowo 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-07-01 20:43
dokument Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-07-01 20:43
dokument Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-01 20:43
dokument Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2014 2015-07-01 20:43
dokument Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za rok 2014 2015-07-01 20:42
dokument Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-21 21:37
dokument Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015-05-21 21:35
dokument Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2015-05-21 21:35
dokument Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo 2015-05-21 21:34
dokument Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015 2015-05-21 21:34
dokument Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-05-21 21:32
dokument Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-05-21 21:31
dokument Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino 2015-05-21 21:30
dokument Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2015-05-21 21:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych 2015-04-08 11:15
dokument Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska 2015-04-08 11:13
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2015-04-08 11:09
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-04-08 11:03
dokument Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo 2015-04-08 11:01
dokument Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2015 roku 2015-04-08 10:46
dokument Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo 2015-04-08 10:47
dokument Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015 2015-04-08 10:47
dokument Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-04-08 10:47
dokument UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/183/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008r. 2015-03-11 10:19
dokument UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia25 października 2004r. 2015-03-11 10:17
dokument UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/51/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. 2015-03-11 10:16
dokument Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. 2015-03-11 10:15
dokument Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do prowadzenia postepowań w sprawach swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-03-11 10:12
dokument UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2015. 2015-03-11 10:20
dokument UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-03-11 10:09
dokument Uchwała Nr V/ 35/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-03-11 10:09
dokument UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXVII/2003/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wydania gazety gminnej Wieści Starego Czarnowa. 2015-04-08 10:31
dokument UCHWAŁA V/33/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II / 8 / 2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2015-03-11 10:06
dokument UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II / 7 /2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2015-03-11 10:05
dokument UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II / 6 /2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych. 2015-03-10 15:15
dokument UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 5 /2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu 2015-03-10 15:14
dokument UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II / 4 /2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. 2015-03-10 15:13
dokument UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2015-03-10 15:12
dokument UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-10 15:11
dokument UCHWAŁA NR V /26/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-10 15:10
dokument UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-10 15:10
dokument UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-10 15:09
dokument UCHWAŁA NR V/23/2015RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-10 15:08
dokument UCHWAŁA NR IV/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2015r. 2015-02-05 18:24
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2015r. 2015-02-05 18:20
dokument UCHWAŁA NR IV/ 20/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2015r. 2015-02-05 18:19
dokument UCHWAŁA NR IV/ 19/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. 2015-02-05 18:17
dokument UCHWAŁA NR IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2015r. 2015-02-05 18:16
dokument UCHWAŁA NR IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2014-2015. 2015-02-05 18:15
dokument Uchwala Nr IV/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiebiorstwo Uslug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2015-02-05 18:13
dokument Uchwala Nr IV/15/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2015-2021. 2015-02-05 18:10
dokument Uchwala Nr IV/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015. 2015-02-05 18:09