Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 101.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo 2016-01-15 19:08
dokument Zarządzenie Nr 100.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 2016-01-26 07:43
dokument Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2016-01-19 17:01
dokument Zarządzenie Nr 98.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-19 08:59
dokument Zarządzenie Nr 97.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2016-01-20 19:09
dokument Zarządzenie Nr 96.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie 2016-01-20 19:08
dokument Zarządzenie Nr 95.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-18 20:44
dokument Zarządzenie Nr 94.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-18 20:43
dokument Zarządzenie Nr 93.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-12-09 12:25
dokument Zarządzenie Nr 92.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2015-12-09 12:24
dokument Zarządzenie Nr 91.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2015-12-04 18:40
dokument Zarządzenie Nr 90.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-04 18:38
dokument Zarządzenie Nr 89.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-04 18:37
dokument Zarządzenie Nr 88.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-12-04 18:35
dokument Zarządzenie Nr 87.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2015 roku 2015-12-04 18:36
dokument Zarządzenie Nr 86.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Stare Czarnowo 2015-12-04 18:33
dokument Zarządzenie Nr 85.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-11-23 08:37
dokument Zarządzenie Nr 84.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej w Gminie Stare Czarnowo 2015-11-23 08:37
dokument Zarządzenie Nr 83.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady klasyfikacji środków trwałych oraz zasady ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-11-23 08:36
dokument Zarządzenie Nr 82.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 2015-11-23 08:35
dokument Zarządzenie Nr 81.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-23 08:34
dokument Zarządzenie Nr 80.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-09 13:43
dokument Zarządzenie Nr 79.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-09 13:43
dokument Zarządzenie Nr 78.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-20 11:09
dokument Zarządzenie Nr 77.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności w pracy Skarbnika Gminy 2015-10-13 15:45
dokument Zarządzenie Nr 76.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-10-13 15:34
dokument Zarządzenie Nr 75.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-13 15:38
dokument Zarządzenie Nr 74.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 października 2015 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Stare Czarnowo w 2015 r. 2015-10-09 15:06
dokument Zarządzenie Nr 73.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 20:00
dokument Zarządzenie Nr 72.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2015-10-07 09:56
dokument Zarządzenie Nr 71.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 10:54
dokument Zarządzenie Nr 70.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2015 r. 2015-10-06 10:54
dokument Zarządzenie Nr 69.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 oraz ustalenia harmonogramu prac 2015-10-02 15:52
dokument Zarządzenie Nr 68.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego 2015-10-02 15:47
dokument Zarządzenie Nr 67.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Czarnowo 2015-10-02 15:46
dokument Zarządzenie Nr 66.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2015-09-23 14:53
dokument Zarządzenie Nr 65.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-18 22:07
dokument Zarządzenie Nr 64.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-03 13:23
dokument Zarządzenie Nr 63.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2015-09-17 09:13
dokument Zarządzenie Nr 62.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-03 13:23
dokument Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-08-26 11:32
dokument Zarządzenie Nr 60.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo 2015-08-26 11:31
dokument Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2015-08-26 11:29
dokument Zarządzenie Nr 58.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego 2015-08-19 12:21
dokument Zarządzenie Nr 57.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-17 22:59
dokument Zarządzenie Nr 56.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Stare Czarnowo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-17 22:53
dokument Zarządzenie Nr 55.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w budżetu gminy na 2015 r. 2015-08-03 11:32
dokument Zarządzenie Nr 54.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-31 08:33
dokument Zarządzenie Nr 53.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-07-30 12:51
dokument Zarządzenie Nr 52.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-22 07:27
dokument Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2016 2015-07-16 20:31
dokument Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-16 20:41
dokument Zarządzenie Nr 49.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-07-06 09:29
dokument Zarządzenie Nr 48.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2015-2025 2015-07-16 21:03
dokument Zarządzenie Nr 47.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-16 20:39
dokument Zarządzenie Nr 46.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-16 20:43
dokument Zarządzenie Nr 45.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2015-06-12 14:39
dokument Zarządzenie Nr 44.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2015-06-12 14:28
dokument Zarządzenie Nr 43.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-29 12:40
dokument Zarządzenie Nr 42.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-06-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr 41.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Stare Czarnowo zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 2015-06-02 20:55
dokument Zarządzenie Nr 40.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 08:40
dokument Zarządzenie Nr 39.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-27 12:45
dokument Zarządzenie Nr 38.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania na potrzeby wydawania dowodów osobistych niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2015-05-26 14:15
dokument Zarządzenie Nr 37.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-03 08:41
dokument Zarządzenie Nr 36.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-15 20:31
dokument Zarządzenie Nr 35.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-11 22:14
dokument Zarządzenie Nr 34.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-05-08 08:49
dokument Zarządzenie Nr 33.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-30 17:13
dokument Zarządzenie Nr 32.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-30 17:13
dokument Zarządzenie Nr 31.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-04-28 15:10
dokument Zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-28 13:55
dokument Zarządzenie Nr 29.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-28 13:35
dokument Zarządzenie Nr 28.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-28 13:16
dokument Zarządzenie Nr 27.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 11:39
dokument Zarządzenie Nr 26.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-04-15 14:26
dokument Zarządzenie Nr 25.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kat "B" zdeponowanej w archiwum Urzędu Gminy 2015-04-13 11:10
dokument Zarządzenie Nr 24.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-13 10:38
dokument Zarządzenie Nr 23.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-04-07 15:16
dokument Zarządzenie Nr 22.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie NR 14.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Stare Czarnowo 2015-04-07 15:16
dokument Zarządzenie Nr 21.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-07 14:22
dokument Zarządzenie Nr 20.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-08 09:10
dokument Zarządzenie Nr 19.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-03-30 09:08
dokument Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2015-03-25 08:33
dokument Zarządzenie Nr 17.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy 2015-03-25 08:22
dokument Zarządzenie Nr 16.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2015-03-25 09:11
dokument Zarządzenie Nr 15.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-03-23 22:17
dokument Zarządzenie Nr 14.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Stare Czarnowo 2015-03-19 08:49
dokument Zarządzenie Nr 13.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma pod nazwą Gazeta Gminna 2015-03-18 10:17
dokument Zarządzenie nr 12.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo. 2015-03-25 07:09
dokument Zarządzenie Nr 11.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: zastępstwa Sekretarza Gminy 2015-03-18 10:22
dokument Zarządzenie Nr 10.2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonywania przeglądów technicznych obiektów sportowych stanowiących własność gminy 2015-07-16 21:05
dokument Zarządzenie Nr 9.2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej 2015-03-11 07:27
dokument Zarządzenie Nr 8.2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-03-11 07:19
dokument Zarządzenie Nr 7.2015 z dnia 20 lutego 2015 r.w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na rok 2015 2015-02-25 19:17
dokument Zarządzenie Nr 6.2015 z dnia 19 lutego 2015 r.w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrebnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Stare Czarnowo na rok 2015 r. 2015-02-21 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 5.2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury 2015-02-21 09:49
dokument Zarządzenie Nr 4.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lutego 2015 r.w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej 2015-02-04 10:22
dokument Zarządzenie Nr 3.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-02-04 07:42
dokument Zarządzenie Nr 2.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-02-04 07:38
dokument Zarządzenie Nr 1.2015 Wójta Gminy Stare Carnowo w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2015-01-14 11:27