Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Finansowo-Księgowy

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy:

1)     przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
2)     nadzór nad realizacją budżetu Gminy,
3)     opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
4)     koordynowanie i nadzór nad realizacją wpływów do budżetu Gminy,
5)     zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
6)     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
7)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
8)     rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu oraz radnych Gminy,
9)     koordynowanie działalności kontrolnej w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych,
10)   obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11)   prowadzenie ksiąg rachunkowych,
12)   prowadzenie ewidencji mienia Urzędu i Gminy,
13)   rozliczanie zinwentaryzowanych składników mienia,
14)   dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
15)   sporządzanie sprawozdań finansowych,
16)   kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników Urzędu,
17)   obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
18)   dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
19)   obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe gminnych jednostek organizacyjnych,
20)   realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
21)   prowadzenie spraw związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b)   gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym, deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c)    przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f)    przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
g)    przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

22)   obsługa kasy Urzędu, a w szczególności:

a)    przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat pieniężnych,
b)    transport gotówki,
c)    sporządzanie raportów kasowych i przelewów na konta wierzycieli,
d)    ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Krawczyk 06-04-2015 21:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 05-06-2020 09:21