Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-01-03 15:10
dokument Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 2017-01-18 14:17
dokument Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-12-21 14:29
dokument Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo 2016-12-01 08:57
dokument Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stare Czarnowo 2016-12-01 08:57
dokument Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-01 08:56
dokument Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-12-01 08:55
dokument Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-01 08:54
dokument Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 2016-12-01 08:53
dokument Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-12-01 08:53
dokument Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-01 08:52
dokument Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo 2016-12-01 08:52
dokument Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-12-01 09:03
dokument Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie 2016-11-10 07:48
dokument Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-11-10 07:46
dokument Uchwała Nr XXI/180/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo 2016-11-10 07:46
dokument Uchwała Nr XXI/179/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 2016-11-10 07:45
dokument Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-11-10 07:44
dokument Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-11-10 07:43
dokument Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2016-11-10 07:43
dokument Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołbacz 2016-11-10 07:42
dokument Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2016-11-10 07:41
dokument Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2016-11-10 07:40
dokument Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-09-26 08:26
dokument Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych 2016-09-26 08:25
dokument Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-09-26 08:24
dokument Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-09-26 08:24
dokument Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-09-26 08:22
dokument Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 2016-09-26 08:21
dokument Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-09-26 08:21
dokument Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2016-09-26 08:20
dokument Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/76/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-09-26 08:19
dokument Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2016-09-26 08:18
dokument Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2016-09-01 11:09
dokument Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2016-09-01 11:08
dokument Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-09-22 14:42
dokument Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-09-01 11:07
dokument Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo 2016-09-01 11:06
dokument Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-06-28 09:12
dokument Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/285/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 03 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych 2016-06-28 09:12
dokument Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/76/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-06-28 09:11
dokument Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Czarnowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2016-06-28 09:09
dokument Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-28 09:09
dokument Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2015 rok 2016-06-28 09:08
dokument Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2015 rok 2016-06-28 09:07
dokument Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 r. 2016-06-14 13:04
dokument Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 rok 2016-06-14 13:04
dokument Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-06-14 13:03
dokument Uchwała Nr XVII/147/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2016-06-14 13:02
dokument Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2016-06-14 13:02
dokument Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2016-06-14 13:01
dokument Uchwała Nr XVII/144/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-06-14 13:00
dokument Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo 2016-06-14 13:00
dokument Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/6/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych 2016-06-14 12:59
dokument Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-06-14 12:58
dokument Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2016-06-14 12:58
dokument Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka doraźnej Komisji Statutowej 2016-06-14 12:57
dokument Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych 2016-06-14 12:56
dokument Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 2016-06-14 12:55
dokument Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-04-19 16:10
dokument Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna 2016-04-21 07:55
dokument Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2016-04-19 16:09
dokument Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-04-19 16:08
dokument Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Kołbacz 2016-04-19 16:07
dokument Uchwała Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-04-21 07:54
dokument Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2016 r. 2016-04-19 16:06
dokument Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2016 r. 2016-03-02 10:38
dokument Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo 2016-03-02 10:37
dokument Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo kategorii drogi gminnej 2016-03-02 10:34
dokument Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stare Czarnowo 2016-03-02 14:25
dokument Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2016 r. 2016-03-02 10:33
dokument Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2016-03-02 10:32
dokument Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-03-02 10:31
dokument Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2016 roku 2016-04-06 07:54
dokument Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2017 2016-03-02 10:29
dokument Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 2016-03-02 10:28
dokument Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2016 2016-03-02 10:27
dokument Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych 2016-03-02 10:26
dokument Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2016-02-02 08:36
dokument Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo 2016-02-02 08:36
dokument Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały NR XII/90/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2016-02-02 08:36
dokument Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2020 2016-02-02 08:38
dokument Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2016 r. 2016-02-02 08:37
dokument Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2016 r. 2016-02-02 08:38
dokument Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2016 r. 2016-02-02 08:38
dokument Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2016 r. 2016-02-02 08:38
dokument Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 2016-02-02 08:37
dokument Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-02-03 11:31
dokument Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2016 2016-02-02 08:37