Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR  XV/102/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XV / 102 / 04

UCHWAŁA NR  XV/102/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591  oraz z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 / uchwala się, co następuje.

   § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 
/ załącznik Nr 1/

 5.965.730 zł

   

Z tego:

 

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych / załącznik Nr 2/

5.671.130 zł

w tym:
- dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych  /załącznik Nr 3/

 

57.000 zł

2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz  innych zadań zleconych ustawami / załącznik Nr 4/

294.600 zł

    

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości
/załącznik Nr 5/

5.725.730 zł

   

Z tego:

 

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 6/

5.431.130 zł

w tym:
- wydatki   związane  z  realizacją   Gminnego  Programu
   Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
/załącznik Nr 7

 

57.000 zł

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 8/

294.600 zł

   

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości

320.000 zł

z przeznaczeniem na:

 

1/ spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości

320.000 zł

   

§ 4.  Nadwyżka budżetowa w wysokości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

240.000 zł

§ 5.  Źródło pokrycia spłaty wymienionej w § 3 pkt. 1 stanowi:

  1. planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami na rok 2004
  2. pozostałe na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec 2003r.
 

240.000 zł
80.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

56.000 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok 
( załącznik Nr 9 )

 

94.400 zł

   

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w  załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł , przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu  budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 13:59