Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA  NR XV/103/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 30 stycznia 2004 r. w  sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XV / 103 / 04

UCHWAŁA  NR XV/103/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 30 stycznia 2004 r.

 

w  sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz. U. z  2001r.  Nr 142,  poz. 1591;  z  2002r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2004 rok

 - stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

PLAN  PRACY  RADY  GMINY  STARE  CZARNOWO na  2004 rok

Załącznik do uchwały   Nr XV/103/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2004r
Lp              T e m a t y k a     p o d s t a w o w a Termin  sesji
  I
 1. Uchwalenie  budżetu gminy na 2004r.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2004r.
 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady  na 2004r
 4. Sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2003r
 5. Zatwierdzenie wieloletniego planu inwestycyjnego  – procedura uchwalania.
 Styczeń
II 
 1. chwalenie Gminnego Program Rozwiązywania Problemów     Alkoholowych  na 2004 r.
 2. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za 2003r.
 3. Sprawozdania z działalności sołtysów za II półrocze 2003r.
 4. Informacja z działalności  Gminnego Klubu Sportowego Fagus  i rekreacji na terenie gminy  w  II półroczu 2003r. – wykonanie budżetu. 
 5. Informacja  z działalności przeciwpożarowej  na terenie gminy w II półroczu 2003r. – wykonanie budżetu. 
 6. Informacja o tanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w II półroczu  2003r.
Luty
III
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za   2003r.     – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy     Społecznej w  Starym Czarnowie za 2003r. – wykonanie budżetu.
 3. Informacja z wykonania budżetu  Zespołu Szkół w Kołbaczu za  2003r.
 4. Informacja z działalności bibliotek w Kołbaczu  i Starym    Czarnowie w  II pół. 2003r.
kwiecień
 IV.
 1. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I  półrocze 2004r. 
 2. Informacja sołtysów z działalności za I półrocze  2004r. 
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w I półroczu  2004r
Czerwiec
 V.
 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za   I półrocze 2004r. 
 2. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia  roku szkolnego  2004 / 2005.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji za  I   półrocze 2004r.
Sierpień
 VI.
 1. Informacja z działalności  Gminnego Klubu Sportowego Fagus     i rekreacji na terenie gminy  w  I półroczu 2004r.- wykonanie budżetu. 
 2. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie St.Czarnowo za okres I półrocza 2004r – wykonanie budżetu.
Wrzesień
  VII.
 1. Projekt budżetu gminy na 2005r. 2. Ocena  realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004r.
Listopad
  VIII.
 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2005r. 
 2. Informacja o stanie  bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy  w roku 2004r. 
 3. Uchwalenie budżetu gminy na 2005r.
 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy  na 2005r.
 5. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na 2005r.
Grudzień

U w a g a :

Na poszczególnych sesjach oprócz  w/w  tematów –  Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i sołectw.
Ponadto Rada Gminy  będzie informowana o:- działalności Wójta  w okresie między sesyjnym,
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym.
 • stanie finansowym gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:03