Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XV/105/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia  2004 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XV/105/04

UCHWAŁA NR XV/105/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia  2004 r.

 

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2004 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XV/105/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 stycznia 2004r.

 

P l a n   p r a c y 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2004 rok.

I kwartał 2004 roku.

 1. Analiza projektu planu budżetu na rok 2004 a w szczególności  analiza złożonych zapotrzebowań na budżet przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy pod względem merytorycznym  i finansowym.
 2. Bieżące analizowanie i opiniowanie projektów uchwał dotyczących działalności Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
 3. Ścisła bieżąca współpraca  komisji ze Skarbnikiem Gminy , działem księgowości oraz Wójtem Urzędu Gminy.
 4. Współpraca z pozostałymi stałymi komisja Rady Gminy Stare Czarnowo.
 5. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Przewodniczącego Rady.
II kwartał 2004 roku.
 1. 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2003.
  • analiza wykonania budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne 
  • analiza wykonania budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach
  • wyciągnięcie wniosków  co do prawidłowości sporządzenia planu budżetu na rok 2003 w oparciu o wykonanie.
  • opracowanie wniosków i uwag.
  • podjęcie decyzji w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2003.
 2. Bieżące analizowanie projektów uchwał  dotyczących naszej Gminy pod względem ich zasadności i celowości a w następstwie ich opiniowanie.
 3. Analiza i ocena realizacji uchwał przez Wójta i Skarbnika Gminy podjętych przez Radę w I kwartale 2004 roku.
 4. Analiza przestrzegania dyscypliny finansowej przez Skarbnika Gminy.
 5. Bardzo ścisła współpraca ze Skarbnikiem i Wójtem Gminy Stare Czarnowo.
 6. Analiza wykonania zadań własnych czyli bieżące wykonywanie zadań Gminy Przez  osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.
 7. Analiza wykonania budżetu za I kwartał roku 2004 w oparciu o dokumenty finansowe i złożone zapotrzebowanie na budżet przez  kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych:
  • wykonanie budżetu pod względem merytorycznym i finansowym
  • opracowanie wniosków
 8. Wszelkie prace zlecone przez Przewodniczącego Rady .
 9. Współpraca z pozostałymi stałymi i doraźnymi komisjami Rady.
III kwartał 2004 roku.
 1. Bieżące analizowanie projektów uchwał Rady Gminy pod względem finansowym i merytorycznym  i opiniowanie tych projektów.
 2. Analiza i ocena wykonania uchwał  przez Wójta i Skarbnika Gminy za II kwartał 2004 roku.
 3. Analiza wykonania zadań własnych Urzędu Gminy Stare Czarnowo.
  Opracowanie wniosków i uwag.
 4. Analiza pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  za I półrocze roku 2004. Złożenie sprawozdania Przewodniczącemu Rady Gminy.
 5. Współpraca z doraźnymi i stałymi komisjami Rady Gminy.

IV kwartał 2004 roku.

 1. Bieżąca analiza merytoryczna i finansowa podejmowanych uchwał przez Radę Gminy oraz ich opiniowanie.
 2. Analiza i ocena wykonania podjętych uchwał za III kwartał roku 2004 przez Wójta i Skarbnika Gminy.
 3. Prace nad ustaleniem stawek podatków: rolnego,  od nieruchomości, od środków transportowych itp.
 4. Analiza wykorzystania budżetu za II i III kwartał roku 2004.
  Opracowanie wniosków i przedstawienie Skarbnikowi Gminy.
 5. Analiza pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego za okres 3-ch  kwartałów roku 2004.
 6. Analiza wykonania zadań własnych za okres III kwartału 2004 roku.
 7. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez Przewodniczącego Rady.
 8. Współpraca z pozostałymi komisjami stałymi i doraźnymi Rady Gminy.

Komisja w składzie:

 • Przewodnicząca:   Bogumiła Cioch
 • Członkowie:          
  • Jacek  Chudak
  • Władysław  Kałucki
  • Piotr  Smykla
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:05